Lauget

På initiativ fra forhåndværende skovløber i Aggebohus, Knud E. Larsen, blev Aggebo Kulsvierlaug oprettet i sommeren 1992 med vejledning og støtte fra Maarum Kulsvierlaug. Lauget består af mænd fra lokalområdet og skovens folk. Første kulmilebrænding fandt sted samme år, og lige siden har der været brændt 2 kulmiler den sidste weekend i August.
Laugets formål er at holde de gamle, for egnen tidligere så udbredte, kulsviertraditioner i hævd, endvidere at øge samhørigheden imellem såvel nye som oprindelige beboere i området.